HR-Documenten.nl vindt uw privacy en het veilig verwerken van je persoonsgegevens heel belangrijk. Op verschillende manieren verzamelen wij persoonsgegevens. Welke gegevens precies worden verzameld hangt af van wat u vraagt aan ons om te doen. Daarom laten wij u hieronder graag zien hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

HR-Documenten.nl

JessEvents

De Ban 20

7047 BB, Braamt

info@hr-documenten.nl| +31 (0)314 235027

Cookieverklaring HR-Documenten.nl

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om een website goed te laten draaien. Het zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt een sessie door onze cookies inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website wordt gebruikt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Analytische cookies gebruiken wij om de website voor onze klanten te optimaliseren. Dit doen wij met Google Analytics.

Google Analytics: wij willen graag weten hoe onze website gebruikt wordt zodat de website op basis hiervan optimaal ingericht kan worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit brengt met zich mee dat de website cookies van Google plaatst. De informatie die via deze cookies verkregen wordt, zal door Google geanalyseerd worden op een zo anoniem mogelijke manier. Het IP-adres van gebruiker wordt hierbij geanonimiseerd, waardoor herleiding tot een persoon niet mogelijk is. Google slaat de verzamelde informatie op op Amerikaanse servers welke conform de Safe Harbor principes beschermd zijn. Google zal de verzamelde informatie tot slot nooit met derden (niet bij Google betrokken) delen, tenzij hiertoe gedwongen wordt volgens een wettelijke verplichting.

Social media: wij maken gebruik van de social media kanalen LinkedIn en Facebook. Deze kanalen plaatsen zelf cookies op onze website. Lees het privacy statement van deze kanalen om meer te weten te komen over de wijze waarop zij gegevens verwerken.

Facebook:          https://www.facebook.com/about/privacy/

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor het verzamelen van gegevens via cookies, voor zover uw toestemming nodig is voor het mogen plaatsen van deze cookie.

PRIVACY STATEMENT HR-Documenten.nl 

Wij verwerken persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevens en willen daarom transparant zijn in de wijze waarop wij omgaan met de gegevens van de gebruikers van de website. Deze privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden in het kader van onze diensten. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker aan ons privacybeleid te accepteren.

Registratie persoonsgegevens: Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van dienstverlening. Zo worden persoonsgegevens verwerkt voor het opnemen van contact, het kunnen leveren van en informeren over diensten (indien daarvoor toestemming is verleend). Het gaat in ieder geval om de volgende persoonsgegevens:

– NAW-gegevens;

– telefoonnummer;

– e-mailadres;

– bankrekeningnummer.

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming ook te allen tijde weer intrekken.

Medewerkers: Als u contact opneemt met ons willen wij u graag zo goed mogelijk helpen. Hiervoor slaan we de emailgesprekken die u met onze medewerkers voert op. Ook kan het zijn dat telefoongesprekken worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Dit vertellen we u altijd voor het telefoongesprek. Soms vragen we u om specifieke persoonsgegevens aan ons door te geven tijdens een email- of telefoongesprek. Deze vragen stellen wij u om te verifiëren dat u daadwerkelijk de klant bent die bij de bestelling hoort waar u naar vraagt. Ook maken we aantekeningen van ons contact, zodat we precies weten wat er is besproken als u nog een keer contact met ons opneemt.

Delen van persoonsgegevens: Wij vinden uw privacy heel belangrijk. Daarom delen we bepaalde of specifieke persoonsgegevens alleen met partners en derden als dit echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat dit nodig is voor de installatie van ons product. Wij verkopen uw gegevens nooit zomaar aan derden. Om dit goed te regelen hebben wij met alle partijen waarmee wij uw persoonsgegevens delen een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dat is een contract waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over wie voor welke gegevens verantwoordelijk is. Er zijn verschillende partijen waarmee wij uw persoonsgegevens delen om te zorgen dat wij u de beste service kunnen leveren:

•             Office 365: e-maildienst en cloud opslag;

•             boekhoudprogramma;

•             website hosting pakket;

•             indien van toepassing: een ZZP’er die ons helpt bij onze dienstverlening;

•             indien van toepassing: het verzekeringsbedrijf.

De partijen zijn gevestigd in de Europese Unie en vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Beveiliging gegevens: Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens optimaal beveiligd zijn. Daarnaast zullen wij uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit houdt in ieder geval in dat uw persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar worden bewaard, tenzij omstandigheden zich voordoen die het rechtvaardigen de gegevens langer te bewaren.

Rechten betrokkenen: U heeft recht op inzage, correctie, overdragen en/of verwijdering van uw persoonsgegevens bij ons. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek gericht worden aan de contactgegevens zoals bovenaan is weergegeven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u het recht heeft een klacht in te dienen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overig: Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens.

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact opgenomen worden via bovengenoemde contactgegevens.