Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst heeft de werkgever allerlei verplichtingen. Dit is om onder andere de werknemer te beschermen maar ook gelden er regels ten behoeve van bijvoorbeeld de administratie.

AVG

Een grote impact voor HR is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is, vanaf 25 mei 2018, voor iedere organisatie verplicht. Wat betekend dit voor HR? Standaard procedures zoals personeelsdossiers en gegevens uitwisseling bij ziekte moeten worden aangepast zodat ze binnen de AVG wetgeving passen. Ook moeten werknemers bewust gemaakt worden van de wijzigingen binnen deze wetgeving. Het zijn namelijk de medewerkers die veelal werken met persoonsgegevens.

Personeelshandboek

Naast een arbeidsovereenkomst is het standaard om een personeelshandboek of personeelsreglement te hebben. In dit handboek of reglement staan arbeidsvoorwaarden opgenomen die voor alle medewerkers gelden. Denk bijvoorbeeld aan de regels omtrent het thuiswerken, de manier van verlofaanvraag en het beleid over het aannemen van geschenken. Een personeelshandboek is een aanvulling op de overeenkomst maar mag niet eenzijdig door de werkgever worden aangepast.

Aansprakelijkheid

Een uitgangspunt bij aansprakelijkheid is dat een werkgever bijna altijd aansprakelijk is voor schade die een werknemer tijdens zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en de schade niet in ‘verband met werk’ is ontstaan. Het aantonen hiervan is op meerdere manieren mogelijk. Een start hiervoor is het vastleggen van een arboverklaring maar het onderwerp veiligheid ook regelmatig te benoemen tijdens teamvergaderingen (en dit te notuleren).

Documenten

Als ondernemer kan het veel tijd (en geld) kosten om de juiste documenten in huis te hebben voor de medewerkers.

Het doel van HR-documenten is het aanleveren van standaard documenten welke kan worden toegepast in het bedrijf. Het document kan in de eigen huisstijl worden opgemaakt en wordt in een Word bestand aangeleverd. Op deze manier heeft u een goede basis voor een document welke juridisch getoetst is. Dus: het document hoeft niet meer door een jurist te worden nagekeken op juistheid (en dus geen extra kosten!).

Meest aangevraagd

Alcohol- en drugsbeleid

Algemene gedragscode

Autoreglement

Arboregels inrichting thuiswerkplek

Personeelshandboek

Privacy & AVG

HR-Documenten.nl

Al uw overeenkomsten goed geregeld

Doordat de overeenkomsten juridisch getoetst zijn, maakt u geen extra kosten voor controle bij een jurist. Wij hebben de meest gebruikte documenten beschikbaar welke u helpen tot een goede HR Strategie. Neem contact op wanneer u op zoekt bent naar een specifieke overeenkomst of document. Ook kunt u direct een offerte aanvragen. Wij streven ernaar om u binnen 24 uur een bericht terug te sturen.

Blog

Klik op de titel van het bericht om verder te lezen.

Stappenplan voor een reorganisatie20200616081612

Stappenplan voor een reorganisatie

16 juni 2020
Stappenplan voor een reorganisatie Als je te maken hebt met een lagere omzet (met een bedrijfseconomische oorzaak) en hierdoor gedwongen bent om de kosten laag te houden, dan kan het zijn dat je te maken krijgt met een reorganisatie met gewijzigde functies en/of gedwongen ontslagen. Omdat tijdens een reorganisatie de nood vaak hoog is, moeten […]...
Strategische Personeelsplanning20200601104208

Strategische Personeelsplanning

1 juni 2020
Strategische Personeelsplanning De economie is in beweging. Bedrijven worden door allerlei trends gedwongen om te investeren in flexibiliteit, efficiency en effectiviteit. Tegenwoordig is er sprake van economische onzekerheden, concurrentie die heftiger wordt en afnemers die steeds kritischer worden. Tevens zijn de productieprocessen meer complex en is er toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven moeten er […]...
Wat maakt een werkgever aantrekkelijk?20200601103904

Wat maakt een werkgever aantrekkelijk?

1 juni 2020
Wat maakt een werkgever aantrekkelijk? Meer dan ooit zetten bedrijven in op menselijk kapitaal. Werknemers die zich goed voelen in hun job en het gevoel hebben oprecht gewaardeerd te worden, geven het beste van zichzelf en dat kan het bedrijf natuurlijk alleen maar ten goede komen. Het Hr beleid van een bedrijf moet hier dus […]...
Tips voor alcoholpreventie op het werk20200525102600

Tips voor alcoholpreventie op het werk

25 mei 2020
Tips voor alcoholpreventie op het werk Overmatig alcoholgebruik heeft een enorme invloed op het dagelijks leven. Als werkgever is het cruciaal dat jouw werknemers niet drinken op de werkvloer, maar ook dat eventuele drankmisbruik thuis geen invloed heeft op het werk. Zo voorkom je namelijk niet alleen ruzie op de werkvloer, ook verminder je het […]...