Wat maakt een werkgever aantrekkelijk?

Wat maakt een werkgever aantrekkelijk?

Meer dan ooit zetten bedrijven in op menselijk kapitaal. Werknemers die zich goed voelen in hun job en het gevoel hebben oprecht gewaardeerd te worden, geven het beste van zichzelf en dat kan het bedrijf natuurlijk alleen maar ten goede komen. Het Hr beleid van een bedrijf moet hier dus efficiënt op inspelen, maar hoe maak je nu praktisch van jouw bedrijf een aantrekkelijke werkgever? We geven hierna alvast enkele punten die het verschil kunnen en zullen maken.

Loon en voordelen

We moeten het onder ogen zien, iedereen gaat werken om zijn kost te verdienen. En hoewel loon op zich niet allesbepalend is om voor deze of een andere job te kiezen, heeft het toch een grote invloed. Een arbeidsrelatie die ervoor zorgt dat je werknemers goed verdienen en daarvoor best hard willen werken, is het ideale uitgangspunt. Het financiële aspect mag hier ook wel ruim gezien worden. Naast het loon spelen ook andere factoren zoals bijvoorbeeld een bedrijfswagen, een onkostenvergoeding of een beloningssysteem mee. Doordachte keuzes en strategieën in de arbeidsrelatie zorgen voor tevreden en vooral gemotiveerde werknemers.

Een goede balans tussen werk en privé

Mensen brengen een groot deel van hun tijd door op de werkvloer, maar willen daarnaast ook nog wel de tijd hebben voor andere zaken. Als werkgever een organisatiestructuur opbouwen waarin flexibiliteit een plaats inneemt, toont een grote bereidheid om aan die wens tegemoet te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan soepele werkuren, een gunstige vakantieregeling of de mogelijkheid om op bepaalde momenten van thuis uit te kunnen werken. Als je werknemer een goede balans kan creëren en ruimte heeft voor zijn privéleven, zal hij ook veel sneller bereid zijn om ook iets voor het bedrijf te doen, een beetje het “voor wat hoort wat” uitgangspunt zeg maar.

Ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheidszin

Moedig je werknemers aan om zelf actief mee te denken, om suggesties te opperen en om nieuwe ideeën naar voor te schuiven. Vaak hebben mensen goede ideeën, maar ontbreekt het hen aan de ruimte om er iets mee te doen. Jammer, het is voor de werknemer een unieke kans om zijn talenten te tonen en voor het bedrijf een unieke kans om waardevolle kansen te ontdekken. Het zal je medewerkers een boost geven als jij hen wel die ruimte geeft. Een beloningssysteem zal hen nog meer motiveren om creatief en innovatief uit de hoek te komen.

Directe en open communicatie

Heldere communicatie wordt door werknemers als onmisbaar ervaren. Een organisatiestructuur met korte lijnen en direct contact met leidinggevenden werkt hiervoor perfect. Werknemers moeten hier geen hele hiërarchie doorlopen om iets gezegd te krijgen en de leidinggevende heeft veel meer voeling met wat er speelt op de werkvloer. De tijd dat een werknemer als het ware een afspraak moest vastleggen bij zijn meerdere om zijn verhaal te kunnen doen, ligt gelukkig al lang achter ons.

Nu je weet wat werknemers aantrekkelijk vinden aan een werkgever, is het aan jou om deze elementen ook in jouw bedrijf door te voeren. Doe dit echter doordacht en weloverwogen, een genomen maatregel terug intrekken wegens niet haalbaar, is moeilijk en zal op onbegrip stuiten.

Een HR-beleid op punt stellen, vraagt tijd en energie, gun jezelf die dan ook. Benieuwd wat HR-documenten.nl voor jou en jouw organisatie kan betekenen? Wij hebben diverse documenten beschikbaar zodat jij gemakkelijk kunt starten met een HR beleid. Neem contact met ons op via info@hr-documenten.nl voor de mogelijkheden. Dan kun jij je weer richten op de core-business van jouw bedrijf!