Tips voor alcoholpreventie op het werk

Tips voor alcoholpreventie op het werk

Overmatig alcoholgebruik heeft een enorme invloed op het dagelijks leven. Als werkgever is het cruciaal dat jouw werknemers niet drinken op de werkvloer, maar ook dat eventuele drankmisbruik thuis geen invloed heeft op het werk. Zo voorkom je namelijk niet alleen ruzie op de werkvloer, ook verminder je het verzuim en voorkom je arbeidsongevallen. Hoe zorg je als werkgever het beste voor alcoholpreventie op het werk? In dit artikel lees je er alles over.

Procedure/beleid opstellen

Om onnodig verzuim door overmatig alcoholgebruik te voorkomen, is het belangrijk om alcoholpreventie noodzakelijk. Het spreekt voor zich dat er op en tijdens het werk niet wordt gedronken, maar hoe zorg je ervoor dat alcoholmisbruik in het privé leven van jouw werknemers geen probleem wordt?

Alcoholpreventie medewerkers kun je realiseren door een procedure/beleid opstellen. Hierin staat vast dat er niet gedronken wordt tijdens de werkzaamheden of op de arbeidslocatie. Door dit zwart op wit te hebben, kunnen er ook maatregelen worden getroffen wanneer deze regels niet worden nageleefd.

Dit beleid kan worden opgesteld door HR en ook kunnen zij de medewerkers hiervan op de hoogte stellen. Mocht een medewerker een keer de fout ingaan, kan er een streng gesprek volgen. Gaat de medewerker vervolgens nog een keer de fout is, kan dit resulteren in ontslag. Door alcoholpreventie medewerkers zwart of wit te zetten, heb je als werkgever juridisch het recht om een werknemer te ontslaan wanneer er gedronken wordt op de werkvloer.

Relevantie duidelijk maken

Regels worden beter nageleefd wanneer de relevantie ervan duidelijk is. Als werkgever wil je het natuurlijk niet op je geweten hebben wanneer er arbeidsongevallen plaatsvinden door alcoholgebruik. Maak dit ook duidelijk bekend in jouw beleid dat dit niet slechts in het voordeel is van het bedrijf, maar ook in het welzijn van alle medewerkers.

Arbeidspsycholoog of coach

Alcoholmisbruik komt veelal voor uit problemen in de privésfeer of mentale problematiek. Om overmatig alcoholgebruik voor te zijn, is het belangrijk om het welzijn van jouw medewerkers optimaal te kunnen garanderen. Een arbeidspsycholoog inschakelen wanneer het fout dreigt te gaan, is een goede optie. Wanneer een werknemer zich niet aan het beleid houdt, kan de eerste optie zijn om een arbeidspsycholoog in te schakelen om erger te voorkomen. Ook is het aan te raden om een coach in jouw team op te nemen. Breid jouw personeelsbestand uit met een coach op de werkvloer. Zo kunnen problemen worden besproken en voorkom je dat alcoholgebruik een probleem wordt voor jouw werknemers.

Een verbod op drinken tijdens de werkzaamheden of op de werkvloer is belangrijk om de veiligheid van al jouw werknemers te kunnen garanderen. Als werkgever is het daarom belangrijk om een beleid of procedure op te stellen via HR om alcoholgebruik te bannen op het werk. Zo voorkom je arbeidsongevallen, verzuim en verbeter je de werkprestaties van het hele team. Vraag bij HR-Documenten.nl een offerte op voor een kant en klaar reglement welke gebruikt kan worden voor het alcoholgebruik.